Page 23 - Be Quick Zutphen Magazine 2017-2018
P. 23
Be Quick Zutphen | Magazine 2017-2018

BEKER /BINEKHEARAL/ INHAAL 10-11 feb1r0u-a1r1i f2e0b1r8uari 20W18EDSTRWIJEDDDSATGRI1J6DDAG 16 18 februa1r8i f2e0b1r8uari 2018

KlarenbeKeklaSreCnbeek SCBe QuickBZeuQtpuhiecnk Zutphe1n4:00 14:00

Groen WGit'r6o2en Wit'62 BrummenBrummen 14:30 14:30

Victoria BVoicystoria Boys WWNA WWNA 14:00 14:00

Twello SVTwello SV TKA TKA 14:00 14:00

ZVV '56 ZVV '56 BeekbergBeenekbergen 14:00 14:00

OrderbosOrderbos VaassenVaassen 14:00 14:00

AlexandrAialexandria LoenermLaorkenermark 14:00 14:00

BEKER /BINEKHEARAL/ INHAAL 24-25feb2ru4-a2r5i f2e0b1r8uari 20W18EDSTRWIJEDDDSATGRI1J5DDAG 15 4 maart 240m18aart 2018

WWNA WWNA ZVV '56 ZVV '56 14:00 14:00

BeekbergBeenekbergen KlarenbeKeklaSreCnbeek SC 14:00 14:00

BrummenBrummen Twello SVTwello SV 14:00 14:00

Be QuickBZeuQtpuhiecnk ZutphVeicntoria BVoicystoria Boys 14:00 14:00

VaassenVaassen AlexandrAialexandria 14:00 14:00

TKA TKA OrderbosOrderbos 14:30 14:30

LoenermLaorkenermark Groen WGit'r6o2en Wit'62 14:30 14:30

WEDSTRWIJEDDDSATGRI1J7DDAG 17 11 maart1210m18aart 20W18EDSTRWIJEDDDSATGRI1J8DDAG 18 18 maart1280m18aart 2018

WWNA WWNA KlarenbeKeklaSreCnbeek SC 14:00 14:B0e0ekbergBeenekbergen WWNA WWNA 14:00 14:00

BrummenBrummen OrderbosOrderbos 14:00 14:K0l0arenbeKeklaSreCnbeek SCTKA TKA 14:00 14:00

Be QuickBZeuQtpuhiecnk ZutpheBneekbergBeenekbergen 14:00 14:G00roen WGit'r6o2en Wit'62 Be QuickBZeuQtpuhiecnk Zutphe1n4:30 14:30

VaassenVaassen ZVV '56 ZVV '56 14:00 14:V0i0ctoria BVoicystoria Boys AlexandrAialexandria 14:00 14:00

TKA TKA Victoria BVoicystoria Boys 14:30 14:T3w0ello SVTwello SV VaassenVaassen 14:00 14:00

LoenermLaorkenermark Twello SVTwello SV 14:30 14:Z3V0V '56 ZVV '56 BrummenBrummen 14:00 14:00

AlexandrAialexandria Groen WGit'r6o2en Wit'62 14:00 14:O00rderbosOrderbos LoenermLaorkenermark 14:00 14:00

WEDSTRWIJEDDDSATGRI1J9DDAG 19 25 maart2250m18aart 20W18EDSTRWIJEDDDSATGRI2J0DDAG 20 1 april 2011a8pril 2018

BrummenBrummen KlarenbeKeklaSreCnbeek SC 14:00 14:00 WWNA WWNA Be QuickBZeuQtpuhiecnk Zutphe1n4:00 14:00

Be QuickBZeuQtpuhiecnk ZutpheOnrderbosOrderbos 14:00 14:00 BeekbergBeenekbergen TKA TKA 14:00 14:00

VaassenVaassen BeekbergBeenekbergen 14:00 14:00 KlarenbeKeklaSreCnbeek SCVaassenVaassen 14:00 14:00

TKA TKA WWNA WWNA 14:30 14:30 Victoria BVoicystoria Boys BrummenBrummen 14:00 14:00

Groen WGit'r6o2en Wit'62 ZVV '56 ZVV '56 14:30 14:30 Twello SVTwello SV Groen WGit'r6o2en Wit'62 14:00 14:00

LoenermLaorkenermark Victoria BVoicystoria Boys 14:30 14:30 ZVV '56 ZVV '56 LoenermLaorkenermark 14:00 14:00

AlexandrAialexandria Twello SVTwello SV 14:00 14:00 OrderbosOrderbos AlexandrAialexandria 14:00 14:00

WEDSTRWIJEDDDSATGRI2J1DDAG 21 8 april 2081a8pril 20W18EDSTRWIJEDDDSATGRI2J2DDAG 22 15 april 21051a8pril 2018

WWNA WWNA OrderbosOrderbos 14:00 14:V0a0assenVaassen BrummenBrummen 14:00 14:00

BeekbergBeenekbergen Victoria BVoicystoria Boys 14:00 14:G00roen WGit'r6o2en Wit'62 WWNA WWNA 14:30 14:30

KlarenbeKeklaSreCnbeek SC ZVV '56 ZVV '56 14:00 14:L0o0enermLaorkenermark TKA TKA 14:30 14:30

BrummenBrummen LoenermLaorkenermark 14:00 14:V0i0ctoria BVoicystoria Boys ZVV '56 ZVV '56 14:00 14:00

Be QuickBZeuQtpuhiecnk ZutpheTnwello SVTwello SV 14:00 14:T0w0ello SVTwello SV BeekbergBeenekbergen 14:00 14:00

VaassenVaassen Groen WGit'r6o2en Wit'62 14:00 14:O00rderbosOrderbos KlarenbeKeklaSreCnbeek SC 14:00 14:00

TKA TKA AlexandrAialexandria 14:30 14:A3l0exandrAialexandria Be QuickBZeuQtpuhiecnk Zutphe1n4:00 14:00

WEDSTRWIJEDDDSATGRI2J3DDAG 23 22 april 22021a8pril 20I1n8haal / BInehkaearl / Beker 28-29 ap2ri8l-22091a8pril 2018

WWNA WWNA BrummenBrummen 14:00 14:m00eivakanmtieivakantie

BeekbergBeenekbergen LoenermLaorkenermark 14:00 14:00

KlarenbeKeklaSreCnbeek SC AlexandrAialexandria 14:00 14:00

Be QuickBZeuQtpuhiecnk ZutpheVnaassenVaassen 14:00 14:00

Victoria BVoicystoria Boys Twello SVTwello SV 14:00 14:00

ZVV '56 ZVV '56 TKA TKA 14:00 14:00

OrderbosOrderbos Groen WGit'r6o2en Wit'62 14:00 14:00

Inhaal / BInehkaearl / Beker 5-6 mei 250-618mei 20W18EDSTRWIJEDDDSATGRI2J4DDAG 24 13 mei 210318mei 2018
meivakanmtieivakantie
BrummenBrummen BeekbergBeenekbergen 14:00 14:00

VaassenVaassen WWNA WWNA 14:00 14:00

TKA TKA Be QuickBZeuQtpuhiecnk Zutphe1n4:30 14:30

Groen WGit'r6o2en Wit'62 Victoria BVoicystoria Boys 14:30 14:30

LoenermLaorkenermark KlarenbeKeklaSreCnbeek SC 14:30 14:30

Twello SVTwello SV OrderbosOrderbos 14:00 14:00

AlexandrAialexandria ZVV '56 ZVV '56 14:00 14:00

WEDSTRWIJEDDDSATGRI2J5DDAG 25 20 mei 220018mei 20W18EDSTRWIJEDDDSATGRI2J6DDAG 26 27 mei 220718mei 2018

WWNA WWNA AlexandrAialexandria 14:00 14:B0r0ummenBrummen Be QuickBZeuQtpuhiecnk Zutphe1n4:00 14:00

BeekbergBeenekbergen Groen WGit'r6o2en Wit'62 14:00 14:V0a0assenVaassen TKA TKA 14:00 14:00

KlarenbeKeklaSreCnbeek SC Twello SVTwello SV 14:00 14:G00roen WGit'r6o2en Wit'62 KlarenbeKeklaSreCnbeek SC 14:30 14:30

Be QuickBZeuQtpuhiecnk ZutpheLnoenermLaorkenermark 14:00 14:L0o0enermLaorkenermark WWNA WWNA 14:30 14:30

TKA TKA BrummenBrummen 14:30 14:T3w0ello SVTwello SV ZVV '56 ZVV '56 14:00 14:00

Victoria BVoicystoria Boys VaassenVaassen 14:00 14:O00rderbosOrderbos Victoria BVoicystoria Boys 14:00 14:00

ZVV '56 ZVV '56 OrderbosOrderbos 14:00 14:A0l0exandrAialexandria BeekbergBeenekbergen 14:00 14:00

www.bequickzutphen.nl 23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28